+421 903 720 752 info@naviconsult.eu

Konzultačné služby

a projektový manažment v oblasti vodnej dopravy
Dohodnite si konzultáciu

S čím vám poradíme

Máte víziu projektu v oblasti vodnej dopravy či vodných stavieb, pre ktorý chcete získať grant z EU alebo nenávratný príspevok? 

l

Príprava projektového zámeru

Vypracujeme za vás žiadosť o grant alebo príspevok pre váš projekt.  Pripravíme návrh rozpočtu, zabezpečíme komunikáciu so štátnymi inštitúciami a získanie potrebných povolení. Ak máte víziu, vyhľadáme pre váš projekt vhodnú výzvu.

Viac informácií >

Zastrešenie projektového manažmentu

Pripravíme schému celého projektového cyklu, nastavíme rozpočet projektu ako i jednotlivých aktivít, prichystáme technické podklady pre verejné obstarávanie a postaráme sa o zmluvné zabezpečenie. Spracujeme aj technické a finačné správy o projekte.

Viac informácií

U

Technická expertíza projektu

Prichystáme technickú expertízu posudku alebo kontraposudku už vypracovaných štúdií. Zariadime expertízu pri príprave podkladov na verejné obstarávanie, vypracujeme nové štúdie v oblasti vodnej dopravy, vodných stavieb a vodného hospodárstva.

Viac informácií >

Príprava projektového zámeru

Ak zatiaľ máte iba projektovú víziu, vyhľadáme pre vás vhodnú výzvu, aby ste mohli získať grant z Európskej únie, či nenávratný príspevok.

Ak už viete, z akej výzvy budete žiadať o spolufinancovanie pre váš projektový zámer, zabezpečíme pre vás:

 • vypracovanie žiadosti o grant v zmysle požiadaviek danej výzvy
 • vypracovanie povinných a nepovinných príloh (CBA, Pre-feasibility study, Risk management a iné)
 • získanie všetkých potrebných povolení z príslušných štátnych inštitúcií
 • návrh rozpočtu projektu
 • návrh štruktúry projektového riadenia
 • komunikáciu so štátnymi i európskymi inštitúciami
 • podanie žiadosti

V prípade potreby pre vás vytvoríme konto na európskom portáli (ECAS), ktoré je potrebné pre následné spravovanie projektu.

Zabezpečenie projektového manažmentu

Máte hotový projekt a potrebujete jeho manažment? Zabezpečíme pre vás:

 • vypracovanie zmluvy a jej podpis s poskytovateľom spolufinancovania
 • pripravíme komplexnú schému projektového cyklu na mieru, na základe vašich požiadaviek a možností
 • zabezpečíme technickú podporu pri plánovaní projektu
 • nastavíme rozpočet čiastkových položiek projektu a detailný plán aktivít
 • pripravíme technické  podklady pre verejné obstarávanie
 • pravidelne spracúvame technické, monitorovacie a finančné správy
 • zúčastníme sa na rokovaniach v rámci Slovenska alebo Európskej komisie

V oblasti vodnej dopravy máme dlhoročné skúsenosti a vďaka tomu podporujeme zmysluplné projekty, v spolupráci s odborníkmi. Orientujeme sa aj v slovenskej a európskej legislatíve, takže sa nemusíte báť zbytočnej byrokratickej záťaže.   

Ak nemáte dostatok kvalifikovaných zamestnancov, zabezpečíme pre vás projektové riadenie od začiatku až po koniec projektu. Od vás potrebujeme iba technických pracovníkov, ktorí zabezpečia výmenu informácii, potrebných dát a implementáciu v rámci organizácie.

O projekte a jeho progrese vás informujeme na pravidelných stretnutiach a kedykoľvek sme vám k dispozícii. 

Technická expertíza projektu

Kedy môžete potrebovať technickú expertízu vášho projektu? 

 Ak máte hotovú štúdiu alebo expertízu projektu, vypracujeme pre vás nezáviský posudok či kontraposudok.

Pripravíme technickú expertízu na projekt v oblasti vodnej dopravy, vodných stavieb a vodného hospodárstva.

Zabezpečíme pre vás potrebnú technickú expertízu relevantných podkladov pre verejné obstarávanie tak, aby celý proces implementácie prebehol bez väčšieho zdržania.

Sme jediná spoločnosť zaoberajúca sa projekt manažmentom v oblasti vodnej dopravy

Máte projektovú víziu alebo projekt v oblasti vodnej dopravy či vodných stavieb?

Pomôžeme vám získať nenávratný príspevok alebo grant z Európskej únie. Zabezpečíme komplexnú technickú a administratívnu podporu vášho projektu. 

V úlohe manažéra nadnárodného projektu FAIRway Danube som spolupracoval so Zuzanou Šebestovou v počas rokov 2015 až  2020. Veľmi ma potešili výsledky jej vynikajúcej práce. Považujem ju za veľmi dobre informovanú, vysoko motivovanú a spoľahlivú projektovú partnerku. Spoluprácu s ňou vrelo odporúčam.

Andreas Bäck

Executive Project Manager, FAIRway Danube